Triển khai 5 dịch vụ công hỗ trợ người dân, chi trả gói an sinh xã hội

24/04/2020 07:57 AM


Văn phòng Chính phủ đang tiến hành triển khai 5 dịch vụ công trong tổng số 10 nhóm trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia (DVCQG) nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do Covid-19; đồng thời phục vụ việc chi trả gói an sinh xã hội thời gian tới.

Đó là các dịch vụ liên quan đến:

- Hỗ trợ người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người sử dụng lao động;

- Hỗ trợ hộ kinh doanh;

- Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất.

Triển khai 5 dịch vụ công hỗ trợ người dân trong dịch Covid-19

Thông tin trên được trao đổi tại cuộc họp của Văn phòng Chính phủ với các bộ, cơ quan liên quan về thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cổng DVCQG, triển khai một số dịch vụ công để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 sáng ngày 17/4.

Tại buổi họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trên Cổng DVCQG nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19, tập trung dịch vụ công liên quan đến doanh nghiệp sử dụng lao động, hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hộ kinh doanh... Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, việc triển khai, tích hợp các dịch vụ công này cũng nhằm hỗ trợ cho việc chi trả gói an sinh xã hội của Chính phủ thời gian tới.

Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, từ thời điểm khai trương ngày 09/12/2019 đến ngày 16/4/12/2020, Cổng DVCQG đã thực hiện cấp trên 122.000 tài khoản; trên 30,5 triệu lượt truy cập vào hệ thống để tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính; trên 4,9 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 33.000 hồ sơ được nộp trực tuyến từ Cổng DVCQG. Tổng đài hỗ trợ, giải đáp trên 9.000 cuộc gọi; tiếp nhận trên 5.000 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp./.

Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

  • TIN BÀI LIÊN QUAN