Cảnh báo, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối tượng thu, gom, mua bán sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội nhằm trục lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

24/04/2020 07:50 AM


Ngày 21/4/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên ban hành công văn số 763/SLĐTB&XH-TLBHXH về việc cảnh báo, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối tượng thu, gom, mua bán sổ (BHXH) nhằm trục lợi.

Sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

Trước thực trạng nhiều công nhân gặp khó khăn về kinh tế do phải nghỉ việc vì dịch Covid-19, một số đối tượng ở các tỉnh phía Nam đã sử dụng mạng xã hội thu gom, mua sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) của người lao động nhằm trục lợi bất chính. Để hiện tượng trên không xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên kịp thời ban hành công văn số 763/SLĐTB&XH-TLBHXH, ngày 21/4/2020. Theo đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện một số nội dung cụ thể:

Đối với Công an tỉnh: Phối hợp, theo dõi, nắm bắt tình hình thu gom, mua bán sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh; kịp thời điều tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm nếu phát hiện có hiện tượng thu gom, mua bán sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội nhằm trục lợi của người lao động.

Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, nắm bắt tình hình thu gom, mua bán sổ BHXH trên địa bàn; kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng để xử lý.Thực hiện đúng quy định của chính sách pháp luật về BHXH và chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam về quy trình nghiệp vụ theo quy định; siết chặt quy trình chi trả để ngăn chặn các đối tượng trục lợi. Chủ động phối với với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để nâng cao nhận thức của người lao động về quyền lợi hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Đưa tin cảnh báo đến người dân, người lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng về hiện tượng trên để không bị lôi kéo xúi giục bán sổ BHXH và kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

 Đối với Ủy ban nhân dân  các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện ngay việc cảnh báo đến người dân, người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp về hiện tượng trên, rà soát nắm tình hình thu gom, mua bán sổ BHXH trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi thu gom sổ BHXH để trục lợi./.

Phạm Thị Lành - Phòng truyền thông và phát triển đối tượng