BHXH tỉnh Điện Biên đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

06/05/2020 02:43 PM


Để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội đã đề ra tại Kế hoạch số 961/KH-BHXH ngày 24/3/2015 của BHXH Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của ngành BHXH, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Điện Biên mới đây đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-BHXH ngày 17/4/2020 kèm theo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Mục tiêu của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 là nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu về an sinh xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực quản lý của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Điện Biên.

Theo đó, BHXH tỉnh Điện Biên đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ từ tỉnh xuống huyện, cụ thể:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT; tổ chức thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Dược, Luật Đấu thầu. Kịp thời đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Tập trung thực hiện các giải pháp chống lãng phí trong sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm cân đối thu, chi; sử dụng hiệu quả và an toàn các quỹ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, liên ngành; thực hiện quyết liệt các giải pháp để giảm nợ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Tuân thủ các quy định xây dựng tiêu chí, định mức phân bổ dự toán phù hợp với thực tiễn; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các nguồn kinh phí chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tại các đơn vị thụ hưởng, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí; tổ chức điều hành dự toán chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 để góp phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng, phát huy nguồn lực sẵn có để cải tạo, nâng cấp, sửa chữa tài sản đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm.

Thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ CCVC; tiết kiệm chi thường xuyên để cải cách chế độ tiền lương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành; đổi mới tác phong phục vụ theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân.

BHXH tỉnh Điện Biên sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu dự toán năm 2020 đã được BHXH Việt Nam giao; thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả./.

Nguyễn Thanh Nhàn – Phòng thanh tra kiểm tra