Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (171)
Trích yếu: Xử lý công việc trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 15/04/2020
Trích yếu: V/v TTBC đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chi trả kịp thời, an toàn lương hưu, trợ cấp BHXH
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lịch tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội tỉnh năm 2020
Ngày ban hành:
31/12/2019
Ngày có hiệu lực:
31/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chế độ trợ cấp đối với giáo viên đã nghỉ hưu chưa hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Ngày ban hành:
24/01/2020
Ngày có hiệu lực:
24/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo danh mục điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ngày ban hành:
30/10/2019
Ngày có hiệu lực:
30/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của PGĐ BHXH tỉnh Điện Biên
Ngày ban hành:
04/07/2019
Ngày có hiệu lực:
04/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của PGĐ BHXH tỉnh Điện Biên
Ngày ban hành:
12/06/2019
Ngày có hiệu lực:
12/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện Quyết định số 618/QĐ-BHXH ngày 30/5/2019 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
11/06/2019
Ngày có hiệu lực:
11/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực