Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (25)
Trích yếu: Quyết định v/v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Ngày ban hành:
19/04/2019
Ngày có hiệu lực:
19/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
26/07/2018
Ngày có hiệu lực:
26/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v công bố TTHC thay thế trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
15/06/2018
Ngày có hiệu lực:
15/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Chương trình hành động của BHXH tỉnh Điện Biên thực hiện Quyết định số 77/QĐ-BHXH ngày 10/01/2018 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
27/02/2018
Ngày có hiệu lực:
27/02/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v ban hành Quy định Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN tại BHXH tỉnh Điện Biên
Ngày ban hành:
30/08/2017
Ngày có hiệu lực:
30/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định v/v thành lập Tổ chỉ đạo công tác triển khai Bộ công cụ tập trung dữ liệu ngành BHXH
Ngày ban hành:
08/08/2017
Ngày có hiệu lực:
08/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thành lập Tổ chỉ đạo công tác triển khai công cụ hỗ trợ tập trung dữ liệu Thu, Sổ-thẻ và Tài chính kế toán
Ngày ban hành:
05/01/2017
Ngày có hiệu lực:
05/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực