Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (12)
Trích yếu: Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Ngày ban hành:
20/02/2014
Ngày có hiệu lực:
20/02/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
20/01/2011
Ngày có hiệu lực:
20/01/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước
Ngày ban hành:
10/06/2010
Ngày có hiệu lực:
10/06/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
Ngày ban hành:
01/06/2010
Ngày có hiệu lực:
01/06/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
Ngày ban hành:
07/04/2010
Ngày có hiệu lực:
07/04/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
03/02/2010
Ngày có hiệu lực:
03/02/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
29/01/2010
Ngày có hiệu lực:
29/01/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
15/01/2010
Ngày có hiệu lực:
15/01/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực