Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (63)
Trích yếu: V/v TTBC đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chi trả kịp thời, an toàn lương hưu, trợ cấp BHXH
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện Quyết định số 618/QĐ-BHXH ngày 30/5/2019 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
11/06/2019
Ngày có hiệu lực:
11/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo thay đổi mẫu biểu theo Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019
Ngày ban hành:
17/04/2019
Ngày có hiệu lực:
17/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày ban hành:
13/03/2019
Ngày có hiệu lực:
13/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tạm thời hướng dẫn một số điểm liên quan công tác thu theo NĐ 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018
Ngày ban hành:
05/12/2018
Ngày có hiệu lực:
05/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cấp hồ sơ, các giấy tờ để hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm cho người lao động
Ngày ban hành:
16/11/2018
Ngày có hiệu lực:
16/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn thu BHYT HSSV năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
15/08/2018
Ngày có hiệu lực:
15/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KH v/v thực hiện gửi tin nhắn SMS trên mạng di động cho cơ quan, tổ chức, đơn vị SDLĐ và người tham gia BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
09/08/2018
Ngày có hiệu lực:
09/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực