Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chỉ đạo (1)
Trích yếu: Xử lý công việc trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 15/04/2020