Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Hiến pháp (1)
Trích yếu: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành:
28/09/2013
Ngày có hiệu lực:
28/09/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực