Số / Ký hiệu: 911/BHXH-CÐBHXH
Trích yếu: V/v thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Văn bản BHXH
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Thảnh
Ngày ban hành:
14/09/2018
Ngày có hiệu lực:
14/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
911/BHXH-CÐBHXH: V/v thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng
Nội dung trong tệp đính kèm