Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản khác (46)
Trích yếu: Xử lý công việc trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 15/04/2020
Trích yếu: Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của PGĐ BHXH tỉnh Điện Biên
Ngày ban hành:
12/06/2019
Ngày có hiệu lực:
12/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định v/v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Ngày ban hành:
19/04/2019
Ngày có hiệu lực:
19/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc thay đổi tên miền truy cập trang tin điện tử
Ngày ban hành:
19/10/2018
Ngày có hiệu lực:
19/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020”
Ngày ban hành:
17/11/2017
Ngày có hiệu lực:
17/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo v/v thực hiện trao đổi thông tin qua hệ thống thư điện tử
Ngày ban hành:
08/06/2017
Ngày có hiệu lực:
08/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đính chính Công văn số 07/BHXH-QLT
Ngày ban hành:
16/01/2017
Ngày có hiệu lực:
16/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo mức lương tối thiểu vùng năm 2017
Ngày ban hành:
06/01/2017
Ngày có hiệu lực:
06/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực