Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Phổ biến tuyên truyền pháp luật (5)
Trích yếu: Quy định chế độ trợ cấp đối với giáo viên đã nghỉ hưu chưa hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Ngày ban hành:
24/01/2020
Ngày có hiệu lực:
24/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung cam kết của UBND tỉnh Điện Biên với VCCI về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp
Ngày ban hành:
28/10/2016
Ngày có hiệu lực:
28/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Đề cương giới thiệu pháp luật quý II/2016
Ngày ban hành:
01/06/2016
Ngày có hiệu lực:
01/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Triển khai Cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính & giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
23/06/2015
Ngày có hiệu lực:
23/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành:
28/09/2013
Ngày có hiệu lực:
28/09/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực