Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (171)
Trích yếu: Triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
04/05/2019
Ngày có hiệu lực:
04/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định v/v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Ngày ban hành:
19/04/2019
Ngày có hiệu lực:
19/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo thay đổi mẫu biểu theo Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019
Ngày ban hành:
17/04/2019
Ngày có hiệu lực:
17/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày ban hành:
13/03/2019
Ngày có hiệu lực:
13/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điều chỉnh lãi suất chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
18/01/2019
Ngày có hiệu lực:
18/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ngày ban hành:
16/01/2019
Ngày có hiệu lực:
16/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tạm thời hướng dẫn một số điểm liên quan công tác thu theo NĐ 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018
Ngày ban hành:
05/12/2018
Ngày có hiệu lực:
05/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cấp hồ sơ, các giấy tờ để hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm cho người lao động
Ngày ban hành:
16/11/2018
Ngày có hiệu lực:
16/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực