Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (171)
Trích yếu: Ban hành Chương trình hành động của BHXH tỉnh Điện Biên thực hiện Quyết định số 77/QĐ-BHXH ngày 10/01/2018 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
27/02/2018
Ngày có hiệu lực:
27/02/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Ngày ban hành:
16/01/2018
Ngày có hiệu lực:
16/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT
Ngày ban hành:
08/01/2018
Ngày có hiệu lực:
08/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2018
Ngày ban hành:
29/12/2017
Ngày có hiệu lực:
29/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020”
Ngày ban hành:
17/11/2017
Ngày có hiệu lực:
17/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v ban hành Quy định Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN tại BHXH tỉnh Điện Biên
Ngày ban hành:
30/08/2017
Ngày có hiệu lực:
30/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn triển khai thu BHYT HSSV năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
07/09/2017
Ngày có hiệu lực:
07/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực