Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (63)
Trích yếu: Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và Thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành:
11/04/2014
Ngày có hiệu lực:
11/04/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành:
12/03/2014
Ngày có hiệu lực:
12/03/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chấn chỉnh công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
18/12/2013
Ngày có hiệu lực:
18/12/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo kết quả quyết toán thu quý 3/2011 thu và chỉ đạo công tác thu
Ngày ban hành:
02/11/2011
Ngày có hiệu lực:
02/11/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2011
Ngày ban hành:
18/10/2011
Ngày có hiệu lực:
18/10/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp MSLĐ hàng tháng.
Ngày ban hành:
09/07/2010
Ngày có hiệu lực:
09/07/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Đính chính Quyết định số 777/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
17/05/2010
Ngày có hiệu lực:
17/05/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực