Phối hợp tuyên truyền BHXH, BHYT với các Bộ, ngành: Dấu ấn quan trọng

14/06/2017 01:51 PM


Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan của các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và BHXH Việt Nam.

Hội nghị nhằm đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2016, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thiết thực nhằm triển khai hiệu quả hơn trong năm 2017.
Triển khai tuyên truyền đồng bộ, hiệu quả

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam do ông Kiều Văn Minh - Giám đốc Trung tâm Truyền thông (BHXH Việt Nam) trình bày tại Hội nghị, năm 2016 BHXH Việt Nam đã ký chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT với 12 Bộ, Ban, Ngành, tổ chức chính trị - xã hội (Bao gồm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên minh HTX Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam).

Ngay sau khi chương trình phối hợp tuyên truyền được ký, các đơn vị phối hợp đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai với từng nội dung hoạt động cụ thể. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống chủ động xây dựng chương trình phối hợp với BHXH các tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.

Với sự nỗ lực vào cuộc và tinh thần trách nhiệm cao của BHXH Việt Nam và các đơn vị phối hợp, công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được triển khai đồng bộ và hiệu quả, đã tạo được sự chuyển biến quan trọng, làm tiền đề cho hoạt động trong năm 2017.

Phạm vi tuyên truyền được triển khai tại các địa phương, rộng, đều và trực tiếp về tận cơ sở xã, phường; các tổ chức, doanh nghiệp; quận/huyện, đồng thời, phối hợp với BHXH tỉnh, huyện và các sở, ban, ngành tại các địa phương để triển khai nên đạt hiệu quả cao; giải quyết được yêu cầu thực tiễn đặt ra.
Nội dung tuyên truyền được đánh giá phù hợp với từng nhóm đối tượng, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng định hướng, trọng tâm, trọng điểm như: những điểm mới của Luật BHXH sửa đổi, Luật BHYT sửa đổi; vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020”; công tác triển khai BHYT học sinh, sinh viên; BHYT hộ gia đình; vấn đề tăng giá dịch vụ y tế; thông tuyến khám chữa bệnh BHYT; lạm dụng trục lợi quỹ BHYT...

Đối tượng tuyên truyền đã tập trung vào nhóm là những người đã, đang và sẽ tham gia BHXH, BHYT; gắn việc tuyên truyền với hiệu quả khai thác phát triển đối tượng tham gia. Trong đó, chú trọng đến nhóm đối tượng là chủ sử dụng lao động, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, học sinh – sinh viên, nông dân, NLĐ trong các làng nghề, hợp tác xã, người thuộc hộ cận nghèo. Đây là các nhóm đối tượng mà BHXH Việt Nam cần mở rộng tuyên truyền.

Các đại biểu tham gia Hội nghị đều đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền chính sách giữa BHXH Việt Nam và các đơn vị phối hợp trong năm 2016 có nhiều bước chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng, tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức của nhân dân về lợi ích, giá trị của BHXH. Nội dung tuyên truyền đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng trọng tâm, trọng điểm với hình thức đa dạng, phong phú. Các đại biểu cũng đưa ra các ý kiến góp ý để thực hiện tốt hơn công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.

Góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Tính đến hết 31/12/2016, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong cả nước là 76 triệu người, đạt 101,5% kế hoạch giao, tăng 5,8 triệu người so với năm 2015. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 12,9 triệu người; tham gia BH thất nghiệp là 11,1 triệu người; tham gia BHXH tự nguyện là 203 nghìn người và tham gia BHYT là 75,8 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 81,8% dân số, vượt 2,8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.
Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, để có được kết quả trên trong năm 2016, BHXH Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương với quy mô rộng, đa dạng về nội dung và hình thức thể hiện. Phạm vi tuyên truyền được triển khai trên cả 3 miền Bắc - Trung – Nam, tại hầu hết các địa phương trong cả nước. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những chính sách mới, vấn đề nổi cộm. Thông qua cơ chế phối hợp hàng trăm cuộc tập huấn, đối thoại được tổ chức và mang lại hiệu ứng tích cực trong truyền tải các thông tin chính thức, do chính cơ quan quản lý nhà nước trả lời. Từ đó, đã giải đáp vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

“Công tác phối hợp tuyên truyền năm 2016 giữa BHXH Việt Nam và các đơn vị phối hợp... đã có chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng; tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức về mục đích ý nghĩa, hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong mọi tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận trong xã hội; trực tiếp thúc đẩy việc tham gia BHXH, BH thất nghiệp, tăng nhanh chỉ tiêu bao phủ BHYT theo lộ trình BHYT toàn dân” – Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn khẳng định.

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đã lên đến 82% và cũng băn khoăn vì càng về sau, công tác phát triển đối tượng càng khó khăn. Còn với việc phát triển số người tham gia BHXH lại càng khó khăn hơn.

Khi tham gia vào xây dựng Luật BHXH sửa đổi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, có sự khác biệt so với Luật BHXH, Luật BHYT trước đó là đã tạo nên 1 tư duy, 1 quan điểm xuyên suốt là muốn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, một mình cơ quan BHXH không làm được mà phải là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị đã khẳng định  BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội và đề ra mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng tham gia BH thất nghiệp. Tuy nhiên, tính đến 31/12/2016, cả nước mới có khoảng 24,1% lực lượng lao động tham gia BHXH.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, BHXH Việt Nam quyết tâm, đặt việc đạt và vượt những chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của năm 2017, được coi là chỉ tiêu thi đua của BHXH Việt Nam. Và công tác tuyên truyền là 1 giải pháp hiệu quả để có thể hoàn thành mục tiêu đó.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bày tỏ, nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề khi người lao động và người dân chưa tham gia BHXH, BHYT còn nhiều. Để đạt được mục tiêu của Nghị quyết 21 và Quyết định số 1167/QĐ-TTg đề ra, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự phối hợp tuyên truyền BHXH, BHYT của các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. BHXH Việt Nam sẽ sớm có văn bản chỉ đạo hệ thống BHXH, phối hợp với các cơ quan của các đơn vị ở địa phương, từ quy chế phối hợp sẽ được nhân rộng lên, chỉ đạo xuyên suốt trong toàn quốc, giảm thiểu những tồn tại, hạn chế, nỗ lực thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT ngày càng tốt hơn.

Cũng tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cũng trao Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho 06 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, chỉ đạo tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2016. 06 đơn vị bao gồm: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; Vụ BHXH, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Văn phòng Giới sử dụng lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế; Ban Tổ chức, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam/.
Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan của các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và BHXH Việt Nam.

Hội nghị nhằm đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2016, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thiết thực nhằm triển khai hiệu quả hơn trong năm 2017.
Triển khai tuyên truyền đồng bộ, hiệu quả

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam do ông Kiều Văn Minh - Giám đốc Trung tâm Truyền thông (BHXH Việt Nam) trình bày tại Hội nghị, năm 2016 BHXH Việt Nam đã ký chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT với 12 Bộ, Ban, Ngành, tổ chức chính trị - xã hội (Bao gồm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên minh HTX Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam).

Ngay sau khi chương trình phối hợp tuyên truyền được ký, các đơn vị phối hợp đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai với từng nội dung hoạt động cụ thể. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống chủ động xây dựng chương trình phối hợp với BHXH các tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.

Với sự nỗ lực vào cuộc và tinh thần trách nhiệm cao của BHXH Việt Nam và các đơn vị phối hợp, công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được triển khai đồng bộ và hiệu quả, đã tạo được sự chuyển biến quan trọng, làm tiền đề cho hoạt động trong năm 2017.

Phạm vi tuyên truyền được triển khai tại các địa phương, rộng, đều và trực tiếp về tận cơ sở xã, phường; các tổ chức, doanh nghiệp; quận/huyện, đồng thời, phối hợp với BHXH tỉnh, huyện và các sở, ban, ngành tại các địa phương để triển khai nên đạt hiệu quả cao; giải quyết được yêu cầu thực tiễn đặt ra.
Nội dung tuyên truyền được đánh giá phù hợp với từng nhóm đối tượng, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng định hướng, trọng tâm, trọng điểm như: những điểm mới của Luật BHXH sửa đổi, Luật BHYT sửa đổi; vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020”; công tác triển khai BHYT học sinh, sinh viên; BHYT hộ gia đình; vấn đề tăng giá dịch vụ y tế; thông tuyến khám chữa bệnh BHYT; lạm dụng trục lợi quỹ BHYT...

Đối tượng tuyên truyền đã tập trung vào nhóm là những người đã, đang và sẽ tham gia BHXH, BHYT; gắn việc tuyên truyền với hiệu quả khai thác phát triển đối tượng tham gia. Trong đó, chú trọng đến nhóm đối tượng là chủ sử dụng lao động, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, học sinh – sinh viên, nông dân, NLĐ trong các làng nghề, hợp tác xã, người thuộc hộ cận nghèo. Đây là các nhóm đối tượng mà BHXH Việt Nam cần mở rộng tuyên truyền.

Các đại biểu tham gia Hội nghị đều đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền chính sách giữa BHXH Việt Nam và các đơn vị phối hợp trong năm 2016 có nhiều bước chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng, tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức của nhân dân về lợi ích, giá trị của BHXH. Nội dung tuyên truyền đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng trọng tâm, trọng điểm với hình thức đa dạng, phong phú. Các đại biểu cũng đưa ra các ý kiến góp ý để thực hiện tốt hơn công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.

Góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Tính đến hết 31/12/2016, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong cả nước là 76 triệu người, đạt 101,5% kế hoạch giao, tăng 5,8 triệu người so với năm 2015. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 12,9 triệu người; tham gia BH thất nghiệp là 11,1 triệu người; tham gia BHXH tự nguyện là 203 nghìn người và tham gia BHYT là 75,8 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 81,8% dân số, vượt 2,8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.
Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, để có được kết quả trên trong năm 2016, BHXH Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương với quy mô rộng, đa dạng về nội dung và hình thức thể hiện. Phạm vi tuyên truyền được triển khai trên cả 3 miền Bắc - Trung – Nam, tại hầu hết các địa phương trong cả nước. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những chính sách mới, vấn đề nổi cộm. Thông qua cơ chế phối hợp hàng trăm cuộc tập huấn, đối thoại được tổ chức và mang lại hiệu ứng tích cực trong truyền tải các thông tin chính thức, do chính cơ quan quản lý nhà nước trả lời. Từ đó, đã giải đáp vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

“Công tác phối hợp tuyên truyền năm 2016 giữa BHXH Việt Nam và các đơn vị phối hợp... đã có chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng; tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức về mục đích ý nghĩa, hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong mọi tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận trong xã hội; trực tiếp thúc đẩy việc tham gia BHXH, BH thất nghiệp, tăng nhanh chỉ tiêu bao phủ BHYT theo lộ trình BHYT toàn dân” – Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn khẳng định.

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đã lên đến 82% và cũng băn khoăn vì càng về sau, công tác phát triển đối tượng càng khó khăn. Còn với việc phát triển số người tham gia BHXH lại càng khó khăn hơn.

Khi tham gia vào xây dựng Luật BHXH sửa đổi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, có sự khác biệt so với Luật BHXH, Luật BHYT trước đó là đã tạo nên 1 tư duy, 1 quan điểm xuyên suốt là muốn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, một mình cơ quan BHXH không làm được mà phải là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị đã khẳng định  BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội và đề ra mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng tham gia BH thất nghiệp. Tuy nhiên, tính đến 31/12/2016, cả nước mới có khoảng 24,1% lực lượng lao động tham gia BHXH.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, BHXH Việt Nam quyết tâm, đặt việc đạt và vượt những chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của năm 2017, được coi là chỉ tiêu thi đua của BHXH Việt Nam. Và công tác tuyên truyền là 1 giải pháp hiệu quả để có thể hoàn thành mục tiêu đó.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bày tỏ, nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề khi người lao động và người dân chưa tham gia BHXH, BHYT còn nhiều. Để đạt được mục tiêu của Nghị quyết 21 và Quyết định số 1167/QĐ-TTg đề ra, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự phối hợp tuyên truyền BHXH, BHYT của các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. BHXH Việt Nam sẽ sớm có văn bản chỉ đạo hệ thống BHXH, phối hợp với các cơ quan của các đơn vị ở địa phương, từ quy chế phối hợp sẽ được nhân rộng lên, chỉ đạo xuyên suốt trong toàn quốc, giảm thiểu những tồn tại, hạn chế, nỗ lực thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT ngày càng tốt hơn.

Cũng tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cũng trao Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho 06 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, chỉ đạo tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2016. 06 đơn vị bao gồm: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; Vụ BHXH, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Văn phòng Giới sử dụng lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế; Ban Tổ chức, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam/.Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn phát biểu tại Hội nghị.Bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.Quang cảnh Hội nghị.Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn trao Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho 06 đơn vị phối hợp.

ĐH