Khẩn trương hoàn thành, thực hiện đúng thời hạn các công việc được giao

24/11/2017 02:23 PM


Theo đó, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ngành về những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; khẩn trương hoàn thành những công việc tồn đọng, chưa hoàn thành; thực hiện đúng thời hạn các công việc được giao; đồng thời, tập trung triển khai một số công việc trọng tâm.

Vụ Tài chính - Kế toán: Tham mưu kế hoạch và nội dung để lãnh đạo Ngành làm việc với Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán năm 2017 của BHXH Việt Nam. Phối hợp với Ban Thu dự thảo công văn gửi các Ngân hàng thương mại đã ký Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với BHXH Việt Nam nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được vay vốn ngân hàng để đóng BHXH. Xây dựng hướng dẫn dự toán, cấp phát kinh phí rà soát cấp mã số BHXH cho BHXH các tỉnh, thành phố, thực hiện cùng với rà soát, trả sổ BHXH.

Ban Thu: Tổng hợp danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH có vướng mắc trong  việc vay vốn ngân hàng để nộp BHXH, báo cáo lãnh đạo Ngành. Chịu trách nhiệm chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố đồng bộ hóa dữ liệu thu với dữ liệu hộ gia đình; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đầy đủ, chính xác về thời gian tham gia đóng BHXH, BHYT, mã quyền lợi hưởng dịch vụ kỹ thuật cao và thời điểm đủ 5 năm tham gia BHYT liên tục. Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tập trung vào thanh tra đóng BHXH đột xuất đối với các địa phương và các doanh nghiệp nợ BHXH lớn, kéo dài. Xây dựng kế hoạch in các biển hiệu đại lý thu thống nhất theo mẫu chung cho tất cả các đại lý thu BHXH, BHYT; tăng cường đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho tất cả các đại lý thu theo hướng chuyên nghiệp. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tập hợp và đăng tải danh sách, địa chỉ các đại lý thu trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Ban Sổ - Thẻ: Phối hợp với Ban Thu khẩn trương đôn đốc BHXH các địa phương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chính xác, đầy đủ thông tin và hoàn thành việc lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018 theo mã số BHXH. Chủ trì, phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHXH, Trung tâm CNTT đề xuất giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng người lao động cầm cố sổ BHXH, sau đó đề nghị cơ quan BHXH cấp lại sổ BHXH mới.

Vụ Thanh tra - Kiểm tra: Chủ trì, phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Dược và Vật tư y tế, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở KCB BHYT vượt trần, vượt quỹ; trong đó, tập trung vào các cơ sở có số chi tuyệt đối lớn, tỷ lệ vượt quỹ cao..., để loại bỏ chi phí sai, bất hợp lý, đồng thời đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người bệnh. Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh việc triển khai công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH; tổng hợp danh sách BHXH các tỉnh, thành phố chưa tổ chức triển khai thực hiện thanh tra đóng BHXH. Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố mà Giám đốc chưa phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, khẩn trương phân công lại nhiệm vụ lãnh đạo theo hướng Giám đốc trực tiếp phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra.

Ban Dược và Vật tư y tế: Theo sát tình hình đấu thầu thuốc sử dụng trong KCB BHYT năm 2018 ở các địa phương; chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT kịp thời thỏa thuận điều chỉnh bất hợp lý (nếu có).

Ban Thực hiện chính sách BHYT: Tham mưu trình Lãnh đạo Ngành ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật theo Biên bản giải quyết vướng mắc đã ký giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam. Phối hợp với Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Dược và Vật tư y tế đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ thẩm định vượt quỹ, vượt trần để thanh quyết toán chi phí KCB quý II, III năm 2017; lựa chọn một số địa phương có số vượt quỹ tuyệt đối lớn, nhiều vướng mắc để kiểm tra hỗ trợ. Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người tham gia BHYT khi KCB. Yêu cầu các cơ sở KCB BHYT công khai, minh bạch các khoản thu thêm của người bệnh ngoài các khoản BHYT chi trả.     

Viện Khoa học BHXH: Chủ trì phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHYT nghiên cứu, xây dựng Đề án đào tạo, cấp chứng chỉ cho cán bộ làm công tác giám định BHYT theo 3 nhóm nghiệp vụ (chế độ chính sách, y dược, tài chính).

Vụ Pháp chế: Chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học BHXH và các đơn vị liên quan nghiên cứu Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, trong đó, ghi nhận thời gian nộp BHXH của Việt Nam là 147 giờ; từ đó, tiếp tục đơn giản hóa, điện tử hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian nộp BHXH theo nhiệm vụ Chính phủ giao BHXH Việt Nam trong Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ.

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc: Phối hợp với Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH tổ chức các lớp đào tạo về kỹ năng giám sát, khai thác, phân tích, xử lý cơ sở dữ liệu được cung cấp từ Hệ thống thông tin giám định BHYT cho lãnh đạo Phòng Giám định BHYT và lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố.

Trung tâm Công nghệ thông tin: Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Ngành BHXH triển khai việc thuê đường truyền riêng. Khẩn trương triển khai dự án truyền hình trực tuyến đến BHXH cấp huyện để thuận lợi trong việc đào tạo, tập huấn, triển khai nhiệm vụ của Ngành. Phối hợp với Ban Thu, Ban Sổ - Thẻ khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng các biểu quyết toán thu, sổ - thẻ quý III và quyết toán năm 2017.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo các đơn vị một số nội dung liên đến công tác kế hoạch đầu tư; triển khai sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành; các giải pháp tuyên truyền, thông tin chi tiết và hướng dẫn cụ thể về thủ tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đến các tầng lớp nhân dân, người lao động; xử lý dứt điểm thẻ BHYT trùng.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách TTHC trong hoạt động tại đơn vị và địa phương./.

PTH-BHXHVN