Chính phủ chưa xem xét nâng mệnh giá thẻ BHYT

29/11/2017 10:53 AM


Theo đó, sau khi nghe Bộ Y tế báo cáo và ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kết luận như sau:

BHYT có tính chất an sinh xã hội cao, rất nhạy cảm, liên quan đến đại bộ phận người dân. Vì vậy, việc thường xuyên rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về BHYT, trong đó có Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT là rất cần thiết.

Đánh giá cao Bộ Y tế đã nỗ lực, có trách nhiệm trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2014/NĐ-CP, tiếp thu ý kiến các Bộ: Tài chính, Tư pháp và BHXH Việt Nam, rút ngắn được sự khác biệt về nội dung giữa các cơ quan.

Quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHYT và Nghị định sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP cần quán triệt các nguyên tắc, định hướng cơ bản. Cụ thể như tuân thủ đúng quy định của Luật BHYT và các pháp luật có liên quan, phản ánh đúng bản chất, chức năng, nhiệm vụ của BHYT với nguyên tắc “đóng- hưởng” và chia sẻ rủi ro. Chính sách về BHYT phải phù hợp với khả năng của các chủ thể liên quan là khả năng đóng của DN, khả năng cân đối của NSNN và khả năng chi trả của người dân; phần lớn kinh phí tham gia BHYT hiện nay là do nhà nước đóng.

Đặc biệt, từ nay đến năm 2020, chưa xem xét việc nâng mệnh giá BHYT nên cần tính toán mức đóng, quyền lợi cho phù hợp; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sự bền vững của quỹ, cân đối theo từng năm, việc đưa ra chính sách phải căn cứ vào khả năng của các bên liên quan và thực lực của nền kinh tế. Bảo đảm hài hòa quyền lợi của tất cả các bên tham gia BHYT (người dân, cơ sở KCB và cơ quan BHXH); đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 công khai, minh bạch, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa TTHC, tăng cường chống gian lận, trục lợi, ảnh hưởng đến lợi ích của người dân và cơ sở KCB. Phân định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan, cơ sở KCB và Chủ tịch HĐQL quỹ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế tiếp thu ý kiến các bộ, ngành rà soát, bổ sung, chỉnh lý lại dự thảo Nghị định đáp ứng yêu cầu thực tiễn, gửi xin ý kiến của các bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp và BHXH Việt Nam để có ý kiến cụ thể về các nội dung của dự thảo Nghị định. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định để ban hành trong năm 2017.

Đồng thời, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam rà soát, tính toán và báo cáo Chính phủ trong quý I/2018 về khả năng năm 2018 điều chỉnh giá DVYT bước 3. Cùng với BHXH Việt Nam làm tốt công tác truyền thông về chế độ, chính sách BHYT, sử dụng quỹ BHYT.

QV-Báo BHXH