Năm 2018 phải thực hiện tốt chính sách tiền lương và BHXH

18/01/2018 01:44 PM


Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, trong năm 2017, Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm đặc biệt trong chỉ đạo cũng như bố trí nguồn lực để thực hiện các chính sách ASXH. Vì vậy, lĩnh vực lao động, người có công (NCC) và xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Với phương châm “Đoàn kết- Kỷ cương- Sáng tạo- Hiệu quả”, ngành LĐ-TB&XH đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, sâu sát, cụ thể. Đặc biệt, tập trung hoàn thiện thể chế, thực hiện chính sách ưu đãi NCC, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và CCHC.

Năm 2017, cả hệ thống chính trị- xã hội đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi NCC với cách mạng. Tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng về xác nhận, công nhận NCC với cách làm sáng tạo, linh hoạt, dân chủ, công khai, minh bạch...

Các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao về tỉ lệ lao động qua đào tạo, tỉ lệ thất nghiệp của lao động khu vực thành thị và giảm tỉ lệ hộ nghèo đều được ngành LĐ-TB&XH hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 13 chỉ tiêu kinh tế- xã hội Quốc hội giao. Trong đó, lần đầu tiên đưa trên 130 nghìn NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung vào thị trường có thu nhập cao (Đài Loan gần 70.000 người, Nhật Bản trên 54.000 người, Hàn Quốc trên 5.000 người...).

Bộ LĐ-TB&XH cũng chú trọng thực hiện tốt chính sách tiền lương, BHXH, BH thất nghiệp và cải thiện quan hệ lao động. Đã triển khai Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; cùng ngành BHXH đã giải quyết cho trên 9 triệu lượt người hưởng BHXH, trên 660.000 lượt người hưởng BH thất nghiệp. Trình Chính phủ điều chỉnh mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BH TNLĐ-BNN. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: NCC, BHXH; công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật được chú trọng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế- xã hội (2016-2020). Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ được giao, Bộ LĐ-TB&XH cần đặc biệt chú trọng thực hiện tốt chính sách tiền lương, BHXH, BH thất nghiệp, ATVSLĐ, cải thiện quan hệ lao động. Đặc biệt, cần tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề án cải cách chính sách BHXH và chính sách tiền lương trong khu vực sản xuất kinh doanh; hướng dẫn, phổ biến, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, tiền lương.

Bên cạnh đó, cần chủ động theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, giảm thiểu các vụ đình công, lãn công của NLĐ. Tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp. Nghiên cứu, xây dựng đề án giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH vào chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của từng địa phương.

Ngoài ra, tiếp tục các giải pháp phát triển thị trường lao động, tăng cường nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trường lao động. Thu thập, cập nhật, phân tích dữ liệu thị trường lao động, tạo điều kiện phát triển thị trường lao động đầy đủ, thông suốt. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm. Thực hiện hiệu quả chương trình đề án, chính sách về giải quyết việc làm. Thực hiện các giải pháp ổn định, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động; quản lý chặt chẽ, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ tốt quyền lợi của NLĐ Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

Tú Linh - Báo BHXH