UBND tỉnh Đồng Nai: Chấp thuận chủ trương kéo dài thời gian chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

05/04/2020 09:10 AM


Ngày 03/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn số 3738/UBND-KGVX về việc chấp thuận chủ trương kéo dài thời gian chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Bưu cục Khu công nghiệp thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương kéo dài thời gian chi trả lương hưu và trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tháng 4/2020 và tháng 5/2020, thời gian bắt đầu từ ngày 16/4/2020 đến ngày 31/5/2020 trên địa bàn tỉnh với các hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân, chi trả trực tiếp tại nhà các đối tượng trên 80 tuổi, chia nhỏ địa điểm chi trả…

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp Bưu điện tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án chi trả cụ thể; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cho các đối tượng được nhận chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, không tập trung đông người tại các điểm chi trả và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương và UBND tỉnh; đề nghị Bưu điện tỉnh thực hiện việc chi trả gộp tháng 4/2020 và tháng 5/2020 trong một lần chi trả; đồng thời vận động các đối tượng nhận lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân.

Để triển khai thực hiện chỉ đạo trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn chủ động phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngành Bảo hiểm xã hội, ngành Bưu điện trong việc triển khai phương án chi trả (hỗ trợ công tác truyền thanh trên đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã cho tất cả các đối tượng biết thời gian chi trả) đồng thời báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

Hồ Tú