AIA Việt Nam xin lỗi về thông tin sai lệch liên quan BHXH, BHYT

25/01/2018 01:31 PM


Trong thư, ông Wayne Besant cho biết, AIA Việt Nam rất lấy làm tiếc về sự việc một nhân viên của AIA Việt Nam đã có những so sánh thiếu chính xác về quyền lợi của BHXH, BHYT trong một buổi hội thảo khách hàng do Văn phòng Tổng Đại lý AIA Việt Nam tổ chức; đồng thời xin nhận lỗi trước lãnh đạo BHXH Việt Nam.

Cũng theo nội dung bức thư, đại diện AIA Việt Nam cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, AIA Việt Nam đã tiến hành kiểm tra và được biết: Ngày 6/1/2018, Công ty TNHH Đại lý Bảo hiểm Nhân thọ Miền Bắc, là một Tổng Đại lý AIA Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức buổi hội thảo cho khách hàng. Trong phần trình bày tại hội thảo, một nhân viên của AIA Việt Nam là anh Lê Minh Thắng, thuộc bộ phận Phát triển kinh doanh khu vực Hà Nội, có chia sẻ thêm danh mục các loại hình bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm hiện có gồm BHNT, BHXH, BHYT. Tuy nhiên, nhân viên này đã sơ suất khi đưa ra một số thông tin chưa chính xác về BHXH, BHYT.

Ông Wayne Besant cũng nhấn mạnh, là một DN luôn luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước, AIA Việt Nam xin khẳng định những trình bày của nhân viên Thắng tại buổi hội thảo nói trên hoàn toàn không đúng với các hướng dẫn mà AIA Việt Nam yêu cầu. Theo đó, AIA Việt Nam đã nhanh chóng tìm hiểu vấn đề và cam kết sẽ đưa ra những hình thức xử lý phù hợp đối với nhân viên Thắng, đồng thời nhanh chóng có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với thông tin trình bày trong các hội thảo và các hoạt động tương tự.

AIA Việt Nam xin khẳng định vai trò tốt đẹp của BHXH, BHYT đối với NLĐ và người tham gia. Bản thân AIA Việt Nam cũng coi việc tham gia BHXH, BHYT là việc hết sức có ý nghĩa, nên đã luôn tích cực, chủ động đóng BHXH, BHYT đầy đủ cho toàn bộ cán bộ, nhân viên từ khi Công ty chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2000.

Cuối thư, ông Wayne Besant thay mặt AIA Việt Nam cam kết không để xảy ra các sự việc tương tự trong tương lai và rất mong nhận được sự thông cảm của lãnh đạo BHXH Việt Nam.

PV-Báo BHXH