Ban Tuyên giáo Trung ương Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2018

23/08/2018 02:07 PM


Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Bảo hiểm xã hội và một số sở, ngành, đoàn thể (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động, Đảng ủy khối doanh nghiệp) thuộc 5 tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh. 
IMG 4320 1
Đồng chí Lê Ngọc Mai-Phó Giám đốc BHXH tỉnh (ngoài cùng bên phải) và đồng chí Huỳnh Lệ Giang (thứ hai phải qua) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tham dự Hội nghị.
IMG 4315 1
Đồng chí Phạm Tấn Linh (ngoài cùng bên phải), Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai tham dự Hội nghị.
Tỉnh Đồng Nai tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Ngọc Mai-Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Huỳnh Lệ Giang-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phạm Tấn Linh-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ngô Văn Toàn-Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Kiều Minh Sinh-Ủy viên Ban Thường vụ-Phó Trưởng ban Kinh tế-Chính sách Liên đoàn Lao động tỉnh.
IMG 4301 1
Giáo sư-Tiến sỹ Khoa học Phạm Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung, nguyên Thứ Trưởng
Bộ Y tế triển khai chuyên đề tại Hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Giáo sư-Tiến sỹ Khoa học Phạm Mạnh Hùng-nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương-nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế truyền đạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận chung về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; Những vấn đề cần đổi mới trong công tác tuyên truyền BHXH, BHYT”. Tiếp đến đồng chí Nguyễn Duy Cường Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai chuyên đề “ Những điểm mới của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội”.
IMG 4332 1
Đồng chí Phan Xuân Thủy-Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giao Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.
Phát biểu kết thúc Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị xã hội, chứ không phải của riêng ngành BHXH. Qua đó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền đề nghị trong thời gian tới các sở, ban ngành, đoàn thể địa phương, trong đó Ban Tuyên giáo chủ động tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy trực thuộc, các cơ quan báo đài thường xuyên, liên tục tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, trọng tâm là tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW. Chú ý nâng cao tính thiết thực, chiều sâu trong nội dung tuyên truyền, đổi mới hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tính phong phú, đa dạng, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT sớm đi vào cuộc sống./.

Văn Chuông