Đảng bộ BHXH tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 32 (khóa VII)

08/08/2018 01:30 PM


Những nội dung chính được triển khai tại kỳ họp lần này:
1. Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động Đảng bộ BHXH tỉnh tháng 7, xây dựng phương nhiệm vụ 8 năm 2018.   
2. Công tác cán bộ.
3. Công tác phát triển đảng. 
- Mở đầu Hội nghị, thay mặt BCH Đảng bộ BHXH tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Phụ trách Phạm Minh Thành đánh giá khái quát về kết quả thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ trong tháng 7. Theo đó, mặc dù khối lượng công việc lớn và còn gặp không ít khó khăn, song Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ BHXH tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị. BCH Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn đạt được kết quả khả quan, trong đó chỉ tiêu phát triển đối tượng, thu BHXH, BHYT, BHTN đều tăng so với cùng kỳ năm 2017; công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, chú ý tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức và ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ; công tác tổ chức cán bộ ổn định, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên; công tác đoàn thể hoạt động hiệu quả, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hường về kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018) và 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018), góp phần tích cực vào kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; tình hình an ninh, trật tự an toàn cơ quan được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy lưu ý trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có mặt còn hạn chế như công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT chưa tương xứng tiềm năng, tỷ lệ tham gia BHYT ở một số đơn vị còn thấp, nợ BHXH, BHYT so với yêu cầu cần phải phấn đấu giảm tiếp, công tác giám định BHYT phải tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát chi phí tại cơ sở y tế có hợp đồng khám chữa bệnh để hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. Công tác phát triển đảng còn chậm so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
Về phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 8, Hội nghị xác định: Tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của BCH Đảng bộ trong việc lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan. Trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHYT bền vững, đạt tỷ lệ bao phủ 84,5% dân số, thu BHXH, BHYT; BHTN đạt khoảng 10% kế hoạch năm trở lên, giảm nợ xuống mức 1,46%; giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách BHXH, BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng, trọng tâm là tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Khóa XII của BCH Trung ương Đảng; thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết nạp thêm từ 03 đảng viên trở lên; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả.
- Tiếp theo Hội nghị xem xét hồ sơ và lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đối với một cán bộ quản lý.
- Về công tác phát triển đảng, Hội nghị thống nhất giao trách nhiệm cho từng chi bộ từ nay đến tháng 11 phải hoàn thành chỉ tiêu về kết nạp đảng viên năm 2018 ./.

Văn Chuông