BHXH Đồng Nai: Đồng hành cùng người dân giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

07/05/2020 02:10 PM


Nhằm triển khai hỗ trợ kịp thời giúp người dân trên địa bàn tỉnh giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Công văn số 547/BHXH-QLT ngày 07/5/2020 về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện.

Người dân liên hệ nộp hồ sơ BHXH tại BHXH tỉnh Đồng Nai

Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai hướng dẫn thủ tục xác nhận Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Cũng theo Văn bản này, người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020; đang tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Về thời gian lập danh sách, BHXH tỉnh yêu cầu thực hiện hàng tháng khi có phát sinh người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đủ điều kiện nêu trên.Về thành phần hồ sơ: Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (02 bộ).Thời hạn giải quyết, không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối với người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ, đơn vị sử dụng lao động lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương  gửi cơ quan BHXH đang quản lý để xác nhận, thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, gửi file dữ liệu danh sách trực tiếp cho cán bộ thu BHXH hoặc qua địa chỉ email: qlt@dongnai.vss.gov.vn. Cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận hồ sơ và dữ liệu (nếu có) của đơn vị do Bưu điện chuyển đến, kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu trên mẫu biểu, hồ sơ với dữ liệu do cơ quan BHXH đang quản lý. Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ khớp đúng, cơ quan BHXH thực hiện xác nhận lên Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đơn vị lập và chuyển trả cho đơn vị 01 bản, thông qua Bưu điện, 01 bản lưu lại để tổng hợp, báo cáo. Trường hợp dữ liệu quản lý và hồ sơ chưa khớp đúng, cơ quan BHXH viết Phiếu hướng dẫn gửi kèm Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do cơ quan BHXH đang quản lý cho đơn vị để thực hiện lập danh sách theo đúng quy định./.

 

Hồ Tú