Đảng bộ BHXH tỉnh Đồng Nai Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 43 (khóa VII)

10/07/2019 04:13 PM


Những nội dung chính được triển khai tại kỳ họp lần này:
1. Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động Đảng bộ BHXH tỉnh 6 tháng đầu năm, xây dựng phương nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.   
2. Thông qua nội dung tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ BHXH tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 gắn với khen thưởng tập thể chi bộ và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018.
3. Hội nghị cho ý kiến về Tờ trình của Ban Thường vụ Công đoàn BHXH tỉnh V/V kiện toàn nhân sự BCH Công đoàn BHXH tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022.    4. Công tác phát triển đảng. 
5. Xây dựng Nghị quyết Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2019.
- Mở đầu Hội nghị, thay mặt BCH Đảng bộ BHXH tỉnh, đồng chí Bí thư Phạm Minh Thành đánh giá khái quát về kết quả thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, mặc dù khối lượng công việc lớn và còn gặp không ít khó khăn, song Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ BHXH tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị. BCH Đảng bộ cùng với chính quyền tập trung lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn đạt được kết quả khả quan, trong đó chỉ tiêu phát triển đối tượng, thu BHXH, BHYT, BHTN đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Công tác giải quyết chế độ BHXH kịp thời, đúng quy định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng; công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, chú ý tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức và ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ; công tác tổ chức cán bộ ổn định, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên; công tác đoàn thể hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; công tác phát triển đảng, kết nạp được 3 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 143 đồng chí, tăng 10 đảng viên so với cùng kỳ 2018; tình hình an ninh, trật tự an toàn cơ quan được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Đảng ủy lưu ý trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có mặt còn hạn chế như công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT chưa tương xứng tiềm năng, tỷ lệ tham gia BHYT ở một số đơn vị còn thấp, nợ BHXH, BHYT so với yêu cầu cần phải phấn đấu giảm tiếp, công tác giám định BHYT phải tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát chi phí tại cơ sở y tế có hợp đồng KCB để hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. Công tác phát triển đảng còn chậm so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
Về phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, Hội nghị xác định: Tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của BCH Đảng bộ trong việc lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan. Trong đó cùng với chính quyền tập trung lãnh đạo thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHYT bền vững, đạt tỷ lệ bao phủ trên 87,5% dân số, thu Quỹ BHXH, BHYT; BHTN đạt trên 51% kế hoạch năm trở lên, lũy kế số thu cả năm đạt trên 100%% kế hoạch năm, giảm nợ xuống mức 1,05%; giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách BHXH, BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng; thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết nạp thêm từ 06 đảng viên trở lên; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả; tổ chức Hội nghị đảng viên lần thứ nhất năm 2019 gắn với khen thưởng tập thể chi bộ và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018; tổ chức tổng kết hoạt động Đảng bộ năm 2019, xây dựng phương hướng hoạt động năm 2020.
- Tiếp theo Hội nghị triển khai một số nội dung liên quan việc tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ BHXH tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 gắn với khen thưởng tập thể chi bộ và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018.
- Trên cơ sở Tờ trình của Ban thường vụ Công đoàn cơ quan, Hội nghị thảo luận, trao đổi và thống nhất với đề xuất của BCH Công đoàn BHXH tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn BHXH tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2020.
- Về công tác phát triển đảng, Hội nghị thông qua hồ sơ và biểu quyết nhất trí 100% đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xem xét kết nạp 02 quần chúng vào Đảng và chuyển Đảng chính thức đối với 01 đảng viên dự bị.
image003
Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ
- Cuối cùng, Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ BHXH tỉnh./.

Văn Chuông

  • TIN BÀI LIÊN QUAN