Đoàn Khảo sát về xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 01/2016/NĐ - CP làm việc tại BHXH Đồng Nai

31/07/2019 02:57 PM


Tiếp Đoàn khảo sát có đồng chí Phạm Minh Thành - Giám đốc BHXH tỉnh, các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Huỳnh Văn Tịnh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; đồng chí Lê Quang Trung - Phó Giám đốc Sở Y tế;  Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH huyện Nhơn Trạch.
IMG 4531
Đồng chí Phạm Minh Thành – Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai báo cáo tại Hội nghị
BHXH Đồng Nai báo cáo với đoàn khảo sát, đồng chí Phạm Minh Thành - Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Hiện nay, BHXH Đồng Nai gồm 11 phòng nghiệp vụ và 11 BHXH cấp huyện với tổng số biên chế hiện có là 448 người (giảm 22 người so với biên chế được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao năm 2015); Cơ cấu tổ chức các phòng nghiệp vụ, BHXH cấp huyện thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, phân cấp, phân công rõ ràng, thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc và chịu trách nhiệm theo công việc được giao; Đội ngũ CCVC đồng đều về trình độ đáp ứng nhu cầu, tiêu chuẩn của ngành và của địa phương. Tuy nhiên, do áp lực công việc quá lớn, biên chế thiếu hụt do nghỉ hưởng chế độ và nghỉ việc; viên chức, lao động hợp đồng phải kiêm nhiệm nhiều vị trí làm việc khác nhau, phải tăng cường làm việc thêm giờ mới đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 nhiệm vụ chung cho toàn Ngành; Việc thực hiện kế hoạch tinh giản của BHXH tỉnh Đồng Nai theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ rất khó khăn. Đánh giá kết quả thực hiện một số lĩnh vực công tác chủ yếu (giai đoạn 2015-2019), đồng chí Giám đốc cho biết: Tổng số thu năm 2015 là 11.989,6 tỷ đồng, năm 2018 là 18.639,1 tỷ đồng, kế hoạch 2019 BHXH Việt Nam giao thu trên 20.300 tỷ đồng; Công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN luôn đạt và vượt chỉ tiêu do Chính phủ, BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao. Công tác giải quyết hưởng chế độ tăng cao hàng năm, được thực hiện kịp thời, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người hưởng. Công tác giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đã áp dụng đồng bộ, nhiều giải pháp để quản lý quỹ KCB BHYT chặt chẽ, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia BHYT, cân đối và luôn có kết dư (năm 2015 kết dư trên 687 tỷ đồng, năm 2018 kết dư trên 500 tỷ đồng). Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và áp dụng nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, xem mức độ hài lòng của người dân làm “gốc”, là thước đo chất lượng cơ quan BHXH; Có 100% đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; triển khai đo lường sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh. BHXH tỉnh kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh cụ thể hóa bằng hệ thống các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Phối hợp, ký kết 14 chương trình, kế hoạch, quy chế với các sở, ban, ngành liên quan trong công tác quản lý Nhà nước, tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN có hiệu quả…
Cuối cùng, đồng chí Phạm Minh Thành thay mặt BHXH Đồng Nai đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức bộ máy của BHXH địa phương như sau:
1. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ là cần thiết bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho BHXH Việt Nam thêm “Tổ chức thực hiện việc giải đáp, tư vấn, chăm sóc khách hàng”; đối với cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam ở Trung ương cần thiết thành lập “Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc Khách hàng”; Giao cho cơ quan BHXH chức năng thanh tra về chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
2. Cơ bản đề nghị giữ ổn định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện như hiện nay. Để thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của BHXH Việt Nam về tinh gọn tổ chức tổ chức bộ máy theo hướng hiệu lực, hiệu quả, BHXH Đồng Nai nghiêm túc thực hiện có hiệu lực, hiệu quả theo hướng sát nhập. Tuy nhiên, BHXH Đồng Nai kiến nghị cho Ngành BHXH nói chung và BHXH tỉnh Đồng Nai nói riêng sử dụng 10% biên chế tinh giản theo Nghị định số 108/01/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.
IMG 4540
Ông Nguyễn Duy Cường- Phó Vụ trưởng Vụ BHXH, Bộ LĐ-TB&XH phát biểu tại Hội nghị
IMG 4548
Bà Đào Thị Hồng Minh-Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị
Sau khi nghe ý kiến các sở ngành và thành viên trong đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Vụ trưởng Vụ BHXH - Trưởng đoàn đánh giá cao việc chuẩn bị chu đáo các mặt, nhất là việc xây dựng báo cáo đã bám sát nội dung yêu cầu của đề cương khảo sát, để phục vụ buổi làm việc đạt kết quả. Đồng thời, ghi nhận những kết quả của BHXH tỉnh Đồng Nai về triển khai nhiệm vụ các mặt công tác, nhất là công tác thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, phát triển đối tượng tham gia, công tác quản lý người tham gia, người thụ hưởng, công tác giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin... 

Mai Minh