BHXH Việt Nam và Tổng cục DS-KHHGĐ: Tăng cường phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

26/01/2018 08:29 AM


Phát biểu khai mạc lễ ký, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, với những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp tích cực của 14 bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Tổng cục DS-KHHGĐ và hơn 70 cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến các địa phương, việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017.

Phó Tổng Giám đốc cho biết thêm, năm 2017 là năm đầu tiên BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng cục DS-KHHGĐ tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Trong năm qua, Tổng cục DS-KHHGĐ đã tổ chức 03 hội thảo, tập huấn chuyên đề BHXH, BHYT cho gần 400 cán bộ làm công tác dân số tại 03 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam và Kiên Giang giúp cho cán bộ dân số nắm được những nội dung cơ bản và kỹ năng tuyên truyền, vận động, tư vấn người dân tham gia BHXH, BHYT.

Với gần 190 nghìn cán bộ, cộng tác viên DS-KHHGĐ, đây là những tuyên truyền viên có rất nhiều kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông ở cơ sở, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo của Tổng cục DS-KHHGĐ, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT sẽ phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đi vào cuộc sống.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn phát biểu khai mạc lễ ký

Tại lễ ký, Lãnh đạo hai cơ quan đã thống nhất các nội dung trong dự thảo Chương trình phối hợp. Theo đó, BHXH Việt Nam và Tổng cục DS-KHHGĐ ký chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và thế mạnh của đội ngũ cán bộ DS-KHHGĐ, cộng tác viên dân số trong công tác tuyên truyền, phố biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020"; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến các tầng lớp nhân dân để nâng cao hiểu biết, tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, nhất là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của người dân khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục DS-KHHGĐ nhằm phát huy khả năng và thế mạnh của mỗi bên trong công tác phổ biến, tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Đồng thời, Chương trình phối hợp là cơ sở để BHXH Việt Nam và Tổng cục DS-KHHGĐ chỉ đạo BHXH và Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Theo Chương trình phối hợp, BHXH Việt Nam và Tổng cục DS-KHHGĐ sẽ cùng nhau triển khai thực hiện một số nội dung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH, BHYT, chủ trương, chính sách của Đảng, phá

p luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; tổ chức hội nghị tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, BHYT, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ viên chức dân số tuyến xã, công tác viên dân số thông, bản, tổ dân phố, tập trung ưu tiên các địa phương có động lực lượng lao động nông nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp, lao động trong các làng nghề, hợp tác xã, lao động tự do, các tỉnh có tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT thấp; căn cứ tình hình thực tế tại các tỉnh, mở rộng đại lý thu tại cộng đồng, giao nhiệm vụ cán bộ làm công tác dân số tại địa phương thực hiện kiêm nhiệm.

BHXH Việt Nam giao Trung tâm Truyền thông và Tổng cục DS-KHHGĐ giao cho Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng là đơn vị đầu mối phối hợp của hai cơ quan. Năm 2018 và những năm tiếp theo, Trung tâm Truyền thông (BHXH Việt Nam) và Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng (Tổng cục DS-KHHGĐ) chịu trách nhiệm ký Hợp đồng thực hiện kế hoạch hoạt động. Hằng năm, hai bên tổ chức sơ kết báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng đã ký, đề xuất, kiến nghị những giải pháp thực hiện cho các năm tiếp theo...

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân phát biểu tại lễ ký

Phát biểu tại Lễ ký, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Văn Tân bày tỏ vui mừng và chia sẻ những thành công mà BHXH đã đạt được trong việc thực hiện các chính sách nhân văn, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội cho đất nước. Với đội ngũ cán bộ và cộng tác viên DS-KHHGĐ đông đảo và có kinh nghiệm trong việc tuyên truyền tại cơ sở, ông Nguyễn Văn Tân khẳng định, Lãnh đạo Tổng cục sẽ tiếp tục chỉ đạo toàn hệ thống triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, góp phần thực hiện BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động. 

AK-BHXHVN