Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (121)
Trích yếu: 01B-HSB - Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
Ngày ban hành:
07/08/2019
Ngày có hiệu lực:
07/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 2-CBH - Thông báo thay đổi thông tin người hưởng
Ngày ban hành:
07/08/2019
Ngày có hiệu lực:
07/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 3-CBH - Giấy đề nghị nhận chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội khi người hưởng từ trần
Ngày ban hành:
07/08/2019
Ngày có hiệu lực:
07/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 5A-HSB - Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ hoặc BNN
Ngày ban hành:
07/08/2019
Ngày có hiệu lực:
07/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 05B-HSB - Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành:
07/08/2019
Ngày có hiệu lực:
07/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 09-HSB - Tờ khai của thân nhân
Ngày ban hành:
07/08/2019
Ngày có hiệu lực:
07/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 12-HSB - Quyết định Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
Ngày ban hành:
07/08/2019
Ngày có hiệu lực:
07/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 13-HSB - Giấy Ủy quyền
Ngày ban hành:
07/08/2019
Ngày có hiệu lực:
07/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực