THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KỂ TỪ 01/12/2019

19/12/2019 06:19 AM


Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp Tỉnh và liên thông thủ tục Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất với cổng dịch vụ công quốc gia

Căn cứ Công văn 4617/BHXH-CNTT ngày văn 09/12/2019 của BHXH Việt Nam về việc liên thông thủ tục Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thực hiện công văn số 3974/BHXH-PC ngày 24/10/2019 của BHXH Việt Nam, về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện, cấp xã.

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp thông báo tiếp nhận hồ sơ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cụ thể như sau:

- Thời gian: từ ngày 02/12/2019.

- Địa điểm: số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Danh mục Thủ tục hành chính tiếp nhận:

STT

Tên thủ tục hành chính

Cấp thực hiện

Tỉnh

Huyện

 

Lĩnh vực thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 

 

1.

Đăng ký, điều chỉnh đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

x

x

2.

Đăng ký đóng, cấp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

x

x

3.

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

 

x

 

Lĩnh vực thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

 

 

4.

Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi)

x

x

5.

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác

 

x

6.

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

x

 

7.

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số Quyết định số 613/QĐ-TTg

x

 

8.

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg

x

 

 

Lĩnh vực Cấp sổ, thẻ

 

 

9.

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bo hiểm y tế)

x

x

2. Thực hiện liên thông cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất. Tổ chức, cá nhân có thể thực hiện giao dịch điện tử đối với đối tượng cá nhân thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị và người dân được biết để thuận tiện trong việc giao dịch thủ tục, hồ sơ.

Cấp tỉnh: nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh

Cấp huyện: Nộp hồ sơ tại Bưu điện huyện, thị, thành phố (trừ Thành phố Sa Đéc và huyện Tháp Mười sẽ thực hiện trong năm 2020).

Nguyễn Chí Trung