BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN THANH BÌNH

09/11/2010 04:15 PM


Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Bình - Đồng Tháp

Địa chỉ : Quốc Lộ 30, ấp Tây Đông, thị trấn Thanh Bình.

Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Văn Xuân

ĐT: 0277 3833183

Phó Giám đốc: Trương Văn Hữu

ĐT:

Phó Giám đốc: Lê Kim Dũng

ĐT:

Bộ phận nghiệp vụ:  0277 3833091