BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN LAI VUNG

09/11/2010 04:15 PM


Bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung - Đồng Tháp

Địa chỉ : Quốc Lộ 80, khóm 1, thị trấn Lai vung. 

Giám đốc: Mai Trường Giang

ĐT: 0277 3651233

Phó Giám đốc: Trần Quốc Trung

ĐT: 0277 3650223

Bộ phận nghiệp vụ:  0277 3650223