BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CHÂU THÀNH

09/11/2010 04:15 PM


Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành - Đồng Tháp

Địa chỉ : Q.Lộ 80, ấp Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ (Khu hành chính - UBND huyện Châu Thành)

Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Dung

ĐT: 0277 3604141

Phó Giám đốc: Phan Văn Sang

ĐT: 0277 3840179

Bộ phận nghiệp vụ:  0277 3610 727