Tiêu đề

Người gửi

Nội dung

Lĩnh vực

Từ ngày

Đến ngày

  • Danh sách tìm kiếm (2)
Chồng tôi tham gia BHXH tự nguyện đã được 6 năm, Tháng 3/2020 chồng tôi bị tai nạn qua đời. Cho tôi hỏi chồng tôi được hưởng chế độ gì hay không? thủ tục như thế nào? Nộp hồ sơ ở đâu? Xin cảm ơn.
Ngày gửi:
21/04/2020
Ngưởi gửi:
Lê Kim Thanh
Email:
lkimthanh90@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Tôi tham gia BHXH 20 năm nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu và tiếp tục đóng BHXH thì sẽ được hưởng BHXH như thế nào khi hết tuổi lao động? Nghỉ hưu có được hưởng BHTN hay không? Mức hưởng lương hưu tối đa bao nhiêu % và tối thiểu bao nhiêu %?
Ngày gửi:
09/03/2020
Ngưởi gửi:
Nguyễn Thị Liên
Email:
nguyenlien03092020@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời