Tiêu đề

Người gửi

Nội dung

Lĩnh vực

Từ ngày

Đến ngày

  • Danh sách tìm kiếm (1)
Kính gửi: Ban Giám Đốc Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh! Các Phòng Nghiệp vụ của BHXH tỉnh Đồng Tháp Bản thân có nghiên cứu các văn bản đính kèm. Nay kính xin quý Ban Giám Đốc và quý Lãnh đạo các Phòng Nghiệp Vụ cho phép được hỏi ở Tỉnh Đồng Tháp mình khi nào triển khai thực hiện! Hồ sơ gửi về BHXH tỉnh hay ...
Ngày gửi:
16/04/2020
Ngưởi gửi:
Tuấn Phòng GD huyện Hồng Ngự
Email:
tuanpgdhn@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời