• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Nhật Trung
Email:
nguyentrungtc2014@gmail.com
Ngày gửi:
25/02/2020
Lĩnh vực:
Bảo hiểm y tế
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tại công ty, đến ngày 05 tháng 02 năm 2020 người nghỉ ốm do mổ ruột thừa. Công ty báo giảm lao động nghỉ ốm từ tháng 02.2020.Vậy thẻ BHYT của người có sử dụng được không và thời hạn sử dụng đến ngày nào ak? Công ty có phải nộp tiền BHYT tháng 02 cho cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm không?

Trả lời bởi:
BHXH tỉnh Đồng Tháp
Ngày trả lời:
16/03/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Mục a Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 thì NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng Bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Theo quy định nêu trên, trường hợp của Ông đã được Công ty báo giảm lao động vào ngày 05/02/2020 thì ông không phải đóng BHYT của tháng 2 năm 2020, nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Đến tháng 3 năm 2020 Ông tiếp tục nghỉ ốm đau thì sẽ được hưởng BHYT theo số ngày nghỉ ốm theo qui định của Luật, mà không phải đóng BHYT. Cụ thể là đến hết ngày 30/4/2020. Sau ngày 30/4/2020 thẻ BHYT của Ông sẽ không còn giá trị sử dụng.

Bảo hiểm xã hội Đồng Tháp trả lời để Ông được rõ.

Thân ái chào Ông./.