• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Thị Liên
Email:
nguyenlien03092020@gmail.com
Ngày gửi:
09/03/2020
Lĩnh vực:
Hưu trí, tử tuất
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi tham gia BHXH 20 năm nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu và tiếp tục đóng BHXH thì sẽ được hưởng BHXH như thế nào khi hết tuổi lao động? Nghỉ hưu có được hưởng BHTN hay không? Mức hưởng lương hưu tối đa bao nhiêu % và tối thiểu bao nhiêu %?

Trả lời bởi:
Bảo hiểm xã hội Đồng Tháp
Ngày trả lời:
18/03/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp có ý kiến từng nội dung bà hỏi như  sau:

Khi tham gia BHXH trên 20 năm trở đi thì tỉ lệ hưởng lương hưu sẽ tăng theo số năm tham gia BHXH. Trong trường hợp người lao động hết tuổi lao động nhưng số năm tham gia BHXH chưa đủ 20 năm thì có thể hưởng chế độ BH thất nghiệp, sau đó có thể tham gia BHXH tự nguyện đến đủ 20 năm tham gia BHXH thì hưởng chế độ hưu trí.

Theo quy định Luật việc làm: Người đang hưởng lương hưu thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu thì có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức hưởng lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và mức hưởng lương hưu tối thiểu là 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (theo Khoản 2 Điều 56 luật Bảo hiểm xã hội năm 2014).

Bảo hiểm xã hội Đồng Tháp trả lời để Bà được rõ.

Thân ái chào Bà./.