• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Lê Kim Thanh
Email:
lkimthanh90@gmail.com
Ngày gửi:
21/04/2020
Lĩnh vực:
Hưu trí, tử tuất
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Chồng tôi tham gia BHXH tự nguyện đã được 6 năm, Tháng 3/2020 chồng tôi bị tai nạn qua đời. Cho tôi hỏi chồng tôi được hưởng chế độ gì hay không? thủ tục như thế nào? Nộp hồ sơ ở đâu? Xin cảm ơn.

Trả lời bởi:
Bảo hiểm xã hội Tỉnh Đồng Tháp
Ngày trả lời:
04/05/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Kính gửi: Bà Lê Kim Thanh

Email: lkimthanh90@gmail.com

 

Ngày 23/04/2020, thông qua địa chỉ bhxhdongthap@gmail.com Bảo hiểm xã hội Đồng Tháp tiếp nhận thông tin của Bà Lê Kim Thanh Email: lkimthanh90@gmail.com; hỏi: “Chồng tôi tham gia BHXH tự nguyện đã được 6 năm, Tháng 3/2020 chồng tôi bị tai nạn qua đời. Cho tôi hỏi chồng tôi được hưởng chế độ gì hay không? thủ tục như thế nào? Nộp hồ sơ ở đâu?”

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 2  Điều 80  Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) hiện hành thì người lao động có thời gian tham gia BHXH tự nguyện được 60 tháng (5 năm ) trở lên thì người lo mai táng được nhận trợ cấp tiền mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở (tại thời điểm chết). Như vậy chồng bà chết tháng 3/2020 thì tiền mai táng phí sẽ là 14.900.000 đồng.

Ngoài trợ cấp tiền mai táng phí nói trên thì thân nhân được nhận trợ cấp tuất 1 lần  theo quy định tại  Khoản 2 Điều 81 Luật BHXH. Nếu tham gia BHXH trước năm 2014 thì cứ mỗi năm được hưởng bằng 1.5 tháng mức bình quân (bình quân mức đóng của toàn bộ thời gian đóng), 2 tháng bình quân cho những năm tham gia sau năm 2014. Do bà không nêu rõ chồng chồng bà tham gia BHXH vào những năm nào nên cơ quan BHXH không thể trả lời cụ thể cho bà được.

Thành phần hồ sơ bao gồm: Sổ BHXH; Bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử; Tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09-HSB.

Bà có thể nộp hồ sơ tại BHXH huyện thị thành phố nơi cư trú. Bà có thể liên hệ qua điện thoại để được hướng dẫn bổ sung đầy đủ hồ sơ trước khi đề nghị hưởng, số điện thoại của BHXH Tỉnh, BHXH huyện, thị thành phố được cung cấp trên trang web https://dongthap.baohiemxahoi.gov.vn.

Bảo hiểm xã hội Đồng Tháp trả lời để Bà được rõ.

Thân ái chào Bà./.                                    

  • CÂU HỎI LIÊN QUAN