Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với CN Công ty TNHH Cao Phong tại Sa Đéc – Siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn

25/03/2020 08:52 AM


Ngày 23/3/2020, BHXH tỉnh Đồng Tháp ban hành kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Chi nhánh Công ty TNHH Cao Phong tại Sa Đéc – Siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn