Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

23/11/2019 09:24 PM


Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn