04/04/2020 09:14 PM

Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồng ...

01/04/2020 04:46 PM

Ngày 01/4/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà

30/03/2020 01:49 PM

Ngày 27/3/2020, BHXH tỉnh Đồng Tháp ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN tại Cty CP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 15

25/03/2020 08:54 AM

Ngày 23/3/2020, BHXH tỉnh Đồng Tháp ban hành kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với UBND Phường An Hòa, TP Sa Đéc

25/03/2020 08:52 AM

Ngày 23/3/2020, BHXH tỉnh Đồng Tháp ban hành kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Chi nhánh Công ty TNHH Cao Phong tại Sa Đéc – Siêu ...

Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp

Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà

Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN tại Cty CP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 15

Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với UBND Phường An Hòa, TP Sa Đéc

Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với CN Công ty TNHH Cao Phong tại Sa Đéc – Siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn