Định hướng báo chí tuyên truyền về BHXH, BHYT năm 2020

11/03/2020 05:01 PM


Toàn cảnh hội nghị giao ban báo chí tháng 2/2020

Vừa qua, tại cuộc họp giao ban Báo chí tháng 2/2020 do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lãnh đạo BHXH tỉnh đã dự và cung cấp một số thông tin định hướng báo chí tuyên truyền về BHXH, BHYT năm 2020.

Sau khi nghe các nội dung trọng tâm được báo cáo tại hội nghị như tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân; tình trạng vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Thu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã thông tin tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 1.382.009 người, số người tham gia BHYT chiếm  85,91% dân số toàn tỉnh. BHXH tỉnh đã thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho 73.919 lượt người, với số tiền 1.376.564 đồng; Chi KCB BHYT 1.053.727 đồng, vượt so với dự toán được giao. Những tháng đầu năm 2020, số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT giảm 46.069 người. Trong đó số người tham gia BHYT chiếm trên 45 nghìn người, tập trung ở đối tượng hộ cận nghèo, hộ gia đình và học sinh, sinh viên do công tác tuyên truyền, vận động chưa kịp thời.

Từ 01/01/2020 thực hiện Đề án “ Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, BHXH Đồng Tháp đã sáp nhập BHXH thành phố Cao Lãnh về BHXH tỉnh. Tại cơ quan BHXH tỉnh dã giải thể phòng Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, chuyển bộ phận lưu trữ về Văn phòng BHXH tỉnh; cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ sang nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, tại BHXh huyện chuyển sang nhận TTHC tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Bưu điện huyện.

Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có 1.458.863 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; có 90% dân số tham gia BHYT. BHXH tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động (SDLĐ), người lao động (NLĐ) và mỗi người dân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; Kết quả hoạt động của Ngành sau 25 năm xây dựng và trưởng thành;

 Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 tại Hội nghị lần thứ VII, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa, vai trò, lợi ích của BHXH, BHYT, BHTN đối với việc ổn định chính trị xã hội, ổn định đời sống người lao động và nhân dân, góp phần phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Trong đó, nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh sinh viên.

Tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 về tội gian lận BHYT, Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN nhằm đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Tuyên truyền kết quả thực hiện cái cách hành chính lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giao dịch điện tử; dịch vụ hành chính công và công tác chi trả phục vụ người hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN nhằm mục tiêu phục vụ hướng tới sự hài lòng của người tham gia./.

V.H