BHXH Đồng Tháp: Điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện

31/03/2020 09:17 AM


Thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp và sự thống nhất điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý của Tập thể Lãnh đạo và Đảng ủy Bảo hiểm xã hội Tỉnh; Thành ủy thành phố Sa Đéc.

Ngày 27/3/2020, bà Huỳnh Nguyễn Phương Oanh, Phó Giám đốc quản lý, điều hành Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Võ Thanh Tiền, Phó Trưởng phòng Chế độ BHXH, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc, kể từ ngày 01/4/2020.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, bà Huỳnh Nguyễn Phương Oanh, Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH tỉnh Đồng Tháp hi vọng đồng chí Võ Thanh Tiền, trên cương vị công tác mới, cần tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác cùng với tập thể và xây dựng tập thể đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên bề dày thành tích mà BHXH thành phố Sa Đéc đã đạt được thời gian qua.

Mỹ Thừa