Ảnh hưởng dịch Covid -19 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT tăng cao

11/05/2020 07:27 AM


Một buổi làm việc của Ban chỉ đạo tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp Sa đéc

 

Từ đầu tháng 02 năm 2020 tình hình dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài đến thời điểm hiện tại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân cũng như tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. Từ đó, tỷ lệ nợ BHXH, BHYT cũng tăng cao hơn so thời điểm cùng kỳ năm 2019.

Hết quý 1/2020, tổng tiền nợ của các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN 86,356 tỷ đồng, tăng 22,73 tỷ đồng so với quý 1/2019 (63,62 tỷ đồng). Trong đó: Nợ chậm đóng 13,218 tỷ đồng (tăng 8,34 tỷ đồng), nợ đọng là 7,653 tỷ đồng (tăng 3,79 tỷ đồng), nợ kéo dài 54,167 tỷ đồng (tăng 29,5 tỷ đồng) và nợ khó thu 11,317 tỷ đồng.

Trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính Bảo hiểm xã hội Tỉnh, là thành viên của Ban chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của  UBND Tỉnh, lãnh đạo BHXH tỉnh đã đến thăm và làm việc đối với các doanh nghiệp trên địa bàn của Tỉnh, qua đó nắm bắt thông tin hoạt động của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19, từ đó có những giải pháp phù hợp cũng như tham mưu đề xuất với UBND Tỉnh về tình hình nợ đọng và các biện pháp thu nợ, nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người lao động.

Bà Nguyễn Thị Kim Thu, Phó giám đốc BHXH Tỉnh cho biết, Tỉnh đã chỉ đạo BHXH cấp huyện chủ động tham mưu cho UBND huyện, thị, thành phố tiếp tục sau dịch sẽ thực hiện mô hình đối thoại trực tiếp doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN để đôn đốc thu nợ đọng; phối hợp Bưu điện thành lập tổ công tác làm việc trực tiếp với các đơn vị chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ số lao động hiện có để đôn đốc, vận động đóng BHXH, BHYT cho người lao động. Mặt khác kiên quyết xử phạt theo quy định đối với những đơn vị cố tình nợ đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ hưởng BHXH, BHYT của người lao động.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh; thực hiện xác nhận số lao động tham gia BHXH, BHYT để doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng các gói an sinh xã hội của Chính phủ./.

V.H