Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi BHYT cho người dân có thẻ BHYT

13/04/2020 01:37 PM


Trong lúc dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh luôn kịp thời bám sát thực tế triển khai chính sách BHYT tại địa phương, chủ động đưa ra các giải pháp nhằm đảo bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tốt hơn nữa quyền lợi của người tham gia BHYT

Theo quy định, tháng đầu của mỗi quý là thời điểm người có thẻ BHYT được thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, dù thực hiện thời gian cách ly xã hội 15 ngày theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH tỉnh vẫn bố trí cán bộ thường trực để giải quyết các công việc phát sinh như cấp, gia hạn, đổi thẻ BHYT đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người tham gia, trực tiếp thu tiền của người dân trong các trường hợp người dân đến cơ quan BHXH nộp tiền gia hạn thẻ mà không thông qua Đại lý thu tiền vì những lý do bất khả kháng.

Trong quá trình tiếp xúc với người dân, Đại lý cũng như nhân viên ngành BHXH phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia về việc phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn cho sức khỏe bản thân và cộng đồng.

BHXH tỉnh cũng thông báo đến các Đại lý thu BHXH, BHYT tiếp tục thực hiện nhận hồ sơ và thu tiền đóng BHYT đối với các trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ BHYT, trong trường hợp chưa nộp tiền ngay cho cơ quan BHXH thì phải cam kết bằng tin nhắn để cơ quan BHXH thực hiện gia hạn hoặc cấp mới thẻ BHYT kịp thời cho người tham gia.

Tính từ 01/04/2020 đến sáng ngày 10/04/2020, toàn tỉnh đã thực hiện tiếp nhận 1.191 hồ sơ giấy (nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH và dịch vụ hành chính công), bao gồm tại cơ quan BHXH tỉnh tiếp nhận 111 hồ sơ, qua dịch vụ hành chính công tỉnh là 23 hồ sơ, còn lại là tiếp nhận trực tiếp tại BHXH huyện, thị, thành phố.

Lãnh đạo BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH huyện thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người dân, đồng thời đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 công tác phòng chống dịch bệnh cho toàn thể nhân viên của ngành và người dân khi đến nộp hồ sơ

Lưu Anh Khoa