BHXH Đồng Tháp: Điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

04/05/2020 03:26 PM


Thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp và sự thống nhất điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý của Tập thể Lãnh đạo và Đảng ủy Bảo hiểm xã hội Tỉnh; Huyện ủy Tam Nông.

 

Ngày 29/4/2020, trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND huyện, huyện ủy và tập thể viên chức BHXH huyện Tam Nông, bà Huỳnh Nguyễn Phương Oanh, Phó Giám đốc quản lý, điều hành Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tân Hồng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tam Nông, kể từ ngày 01/5/2020.

 Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, bà Huỳnh Nguyễn Phương Oanh, Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH tỉnh Đồng Tháp bày tỏ tin tưởng đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, trên cương vị công tác mới, cần tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác và tinh thần đoàn kết cùng với tập thể BHXH huyện Tam Nông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Mỹ Thừa