Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

11/10/2019 06:55 AM


Tính đến hết tháng 9/2019, BHXH Đồng Tháp đã khai thác và phát triển được 1.371.921 người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

Giám đốc BHXH Tỉnh ông Nguyễn Minh Hiếu cho biết: Tính theo kết quả tổng điều tra dân số 1/4/2019 thì số người tham gia BHYT 1.366.191 người, chiếm  85,41% dân số. Hệ thống BHXH toản tỉnh đã thực hiện thu vào Quỹ BHXH, BHYT, BHTN 1.865,78 tỷ đồng, đạt 72,84% kế hoạch; chi 1.822,21 tỷ đồng, tương ứng với 41.880 lượt người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng, BHXH một lần, ốm đau, thai sản, DSPHSK, BHTN…., chi phí KCB BHYT chiếm 772,75 tỷ đồng.

Trong quý 4/2019, BHXH Đồng Tháp tiếp tục tập trung thực hiện nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nhất là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình như phối hợp với Bưu điện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; với Sở, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tăng cường các biện pháp kiểm soát chi phí KCB BHYT năm 2019, kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB có cảnh báo từ hệ thống thông tin giám định, kịp thời thông báo và làm việc trực tiếp với các cơ sở y tế có phát sinh chi phí bất hợp lý. Thực hiện nghiêm túc các nội dung giám định chuyên đề theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

 

VH