BHXH tỉnh: Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phương án chi lương hưu và trợ cấp BHXH đúng quy định

13/04/2020 01:37 PM


Tính đến ngày 10/4/2020, BHXH tỉnh phối hợp Bưu điện Tỉnh Đồng Tháp hoàn tất việc chuyển lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 cho 4.607 người hưởng với tổng số tiền 55,5 tỷ đồng

Trước đó, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời, an toàn và đúng với chỉ đạo của Chỉ thị số 11/CT-TT của Thủ tướng Chính phủ, của BHXH Việt Nam, BHXH Tỉnh phối hợp Bưu điện Tỉnh báo cáo UBND tỉnh phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid -19.

Sau khi được sự thống nhất của UBND tỉnh tại văn bản số 158/UBND-THVX, ngày 3/4/2020 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid -19, từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 15/5/2020. BHXH Tỉnh đã nhanh chóng phối hợp với Báo, Đài PTTH Đồng Tháp thông tin tuyên truyền và thông báo trực tiếp cho người hưởng. Tuân thủ đúng nguyên tắc chi đúng số tiền, đúng đối tượng, không tập trung đông người, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Bưu điện Tỉnh thực hiện chi trả gộp tháng 4 và tháng 5/2020 trong một lần chi trả. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua ATM, Bưu điện Tỉnh đã thực hiện chi từ ngày 06/4/2020 với tổng số tiền là 55,521,672,362  đồng. Với những trường hợp nhận bằng tiền mặt, bưu điện sẽ chi trả đến tận địa chỉ đã đăng ký từ 16/4/2020 đến ngày 15/5/2020. Dự kiến, toàn tỉnh sẽ hoàn tất việc chi trả tiền mặt đến tận nhà với 7.532 người hưởng, tổng số tiền 73,5 tỷ đồng.

Lưu Anh Khoa