Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Tổ chức cán bộ (1)
Trích yếu: Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp
Ngày ban hành:
19/12/2019
Ngày có hiệu lực:
19/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực