Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (11)
Trích yếu: V/v thực hiện công việc trong thời gian tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày có hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp
Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày có hiệu lực:
21/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Chương trình hành động của BHXH Đồng Tháp thực hiện Quyết định số 136/QĐ-BHXH ngày 31/01/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
Ngày ban hành:
07/04/2020
Ngày có hiệu lực:
07/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tham gia BHXH, BHYT trong thời gian dịch Covid-19
Ngày ban hành:
07/04/2020
Ngày có hiệu lực:
07/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
Ngày ban hành:
06/03/2020
Ngày có hiệu lực:
06/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo sáp nhập cơ sở khám, chữa bệnh BHYT
Ngày ban hành:
22/01/2020
Ngày có hiệu lực:
22/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp
Ngày ban hành:
19/12/2019
Ngày có hiệu lực:
19/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo lương tối thiểu vùng năm 2020
Ngày ban hành:
18/12/2019
Ngày có hiệu lực:
18/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực