Lịch công tác từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020

13/03/2020 04:39 PM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 16/03/2020 đến 22/03/2020)

Thứ/ngày Sáng Chiều
Thứ 2
16-03

- 8h30: Giám đốc chủ trì tại điểm cầu Gia Lai Hội nghị trực tuyến Báo cáo đánh giá tình hình triển khai quyết toán năm 2019 trên hệ thống phần mềm tập trung do BHXH VN tổ chức (Tp dự theo KH), phòng họp giao ban

- Đoàn hậu kiểm chế độ TNLĐ (theo QĐ 60) tại Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa huyện Kông Chro, xe Kỳ 

- Làm việc

Thứ 3
17-03
- Làm việc - Làm việc
Thứ 4
18-03
- 8h00: Giám đốc chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình công tác 2 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới (thành phần theo KH dự), phòng họp trực tuyến tầng 2 - Các phòng sinh hoạt nghiệp vụ
Thứ 5
19-03

- 8h00: Giám đốc làm việc với lãnh đạo các phòng: TTKT, QLT, KHTC, GĐ BHYT, TT&PTĐT về thống nhất các nội dung làm việc với đoàn Thanh tra diện rộng (Đ/c Khánh - PGĐ cùng dự), phòng họp giao ban

- 8h00: PGĐ Khánh dự đấu thầu mua sắm thuốc cổ truyền năm 2020 của BV 331 (Đ/c Mau cùng dự), xe Kỳ

- 8h00: Đ/c Văn - TCCB làm việc với Thanh tra Thành phố thông qua dự thảo kết luận Thanh tra diện rộng (Đ/c Ái, Tân, Dương - KHTC cùng dự), phòng họp tầng 4

- Làm việc
Thứ 6
20-03

- 8h00: Giám đốc dự làm việc với Đoàn Thanh tra diện rộng nghe thông qua dự thảo kết luận Thanh tra (Đ/c Khánh, Lãnh đạo các phòng QLT, KHTC, GĐ BHYT cùng dự), tại phòng họp giao ban

- 8h00: PGĐ Ngô dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW5 của BCH TW Hội CCB Việt Nam, tại Hội trường Hội CCB tỉnh

- Làm việc

- 16h00: Vệ sinh cơ quan

Thứ 7
21-03

- Trực lãnh đạo: PGĐ Đoàn Ngô

- Các phòng làm việc theo phân công
- Nghỉ
Chủ nhật
22-03
- Nghỉ - Nghỉ